Teczka na dokumenty DEDRA, przezroczysta

10.90 

SKU: DA85282 Kategoria:

Opis

Dzię­ki zapa­so­wi moż­na powięk­szyć i wyko­rzy­stać na wię­cej doku­men­tó­waż do sze­ro­ko­ści 5,5 cm. Wymia­ry: 38 x 5,5 x 25,5 cm.
XXL TECZKA NA DOKU­MEN­TY­Wy­ko­rzy­stasz do skła­do­wa­nia, prze­no­sze­nia­oraz prze­cho­wy­wa­nia róż­nych doku­men­tów i plików.