Podkładka na dokumenty z klipsem

12.90 

SKU: DA85271 Kategoria:

Opis

Wymia­ry: 22,5 x 2 mm x 31,5 cm
Nada­je się do noto­wa­nia w tere­nie „NA STOJĄCO”, dzię­ki sta­bil­no­ści umoż­li­wia­za­pi­sy­wa­nie w ręce bez koniecz­no­ści poło­że­nia na twar­dej powierzchni.