Triobox pojemnik na żywność

12.90 

SKU: DA83591 Kategoria:

Opis

Wewnątrz pudeł­ko jest prak­tycz­nie podzie­lo­ne na dwie mniej­sze miski  i jed­ną więk­sząo obję­to­ściach 1000 + 250 + 250 ml. Wymia­ry: 24,8 x 17,9 x 6,2 cm.
Pudeł­ko jest odpo­wied­nie do diet pudeł­ko­wych, prze­cho­wy­wa­nia i prze­no­sze­nia jedzenia.Wykorzystasz je do nosze­nia obia­du i prze­ką­sek do pra­cy, szko­ły itd.Nasza WSKAZÓWKA: naszy­kuj mężo­wi obiad do lodów­ki lub na wynos do pracy.Później wystar­czy jedy­nie pod­grzać w kuchen­ce mikrofalowej.
Nada­je się do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej, zamrażarki.