Okrągły zasobnik na leki

24.29 

SKU: DA7867 Kategoria:

Opis

Pojem­nik ma 7 oddzie­lo­nych prze­gró­dek, któ­re obró­cisz naci­ska­jąc trój­kąt na środku.Można uży­wać jako tygo­dnio­wy zasob­nik (na 1 daw­kę dzien­nie) lub na 7 poje­dyn­czych­da­wek. Wyko­rzy­stasz rów­nież w podróży.