Duża kurzawka/ miotełka antystatyczna do kurzu, z osłoną ochronną

24.29 

SKU: DA75873 Kategoria:

Opis

Uchwyt z utwar­dzo­ne­go pla­sti­ku z anty­po­śli­zgo­wą powło­ką ABS i otwo­rem do zawieszenia.
Dłu­gość cał­ko­wi­ta: 46 cm.
Przy­cią­ga i pochła­nia kurz. Ide­al­na do wszyst­kich gład­kich powierzch­ni – mebli, tele­wi­zo­rów, moni­to­rów, lamp, żalu­zji i kwiatów …