SPIRALOKRÓJ obieraczka / temperówka do warzyw

10.49 

SKU: DA7495 Kategoria:

Opis

SPIRALOKRÓJ skro­bacz­ka / tem­pe­rów­ka do warzyw. Wyko­na­na z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku, ostrze ze sta­li nie­rdzew­nej. Masyw­na gru­bo­ścien­na kon­struk­cja. Maks. wymia­ry: śred­ni­ca 9 cm, dłu­gość ostrza 5,5 cm.

 

Pasu­je do róż­nych rodza­jów warzyw (mar­chew, ogór­ki, pie­trusz­ka, ziem­nia­ki, cuki­nia i inne warzy­wa o podob­nym kształcie).