Pluszowy kwiat

112.99 

SKU: DA74183 Kategoria:

Opis

Kwia­tek z duży­mi prak­tycz­ny­mi drzwia­mi zamy­ka­ny­mi na rzep.
Max. wymia­ry kwia­tu: śred­ni­ca pod­sta­wy 16 cm, wyso­kość 37 cm Max. wymia­ry zwie­rzą­tek: 16 x 14 x 6 cm