Pręcikowy stojak na noże CARBONIT

75.90 

SKU: DA72562 Kategoria:

Opis

CARBONIT prę­ci­ko­wy fio­le­to­wy sto­jak na wszyst­kie roz­mia­ry i rodza­je noży kuchennych.Nóż wcho­dzi pomię­dzy tysią­ce wąskich patycz­ków, a ostrze jest chro­nio­ne przed stępieniem.Wkład moż­na zmy­wać. Prę­ci­ki dosto­so­wu­ją się do kształ­tu noża. Nada­je się na noże, nożycz­ki i ostrzałki.
Wyso­kość: 22 cm, śred­ni­ca 11 cm.