Zestaw 3 filtrów wodnych do dzbanka filtrującego, SYSTEMAT

56.90 

SKU: DA7200 Kategoria:

Opis

Fil­try wod­ne z czte­ro­stop­nio­wą fil­tra­cją w celu zmniej­sze­nia twar­do­ścii zanie­czysz­czeń wody:chlor, alu­mi­nium, ołów, miedź, pesty­cy­dy, kadm, cynk.
Filtr do wody• usu­wa zanie­czysz­cze­nia i orga­ni­zmy z wody• zmniej­sza twar­dość wody• zasa­do­wość wody• zmniej­sza udział meta­li cięż­kich i chlo­ru w wodzie, przy zacho­wa­niu korzyst­nych dla czło­wie­ka mine­ra­łów• każ­dy filtr wystar­czy na prze­fil­tro­wa­nie aż 160 litrów wody
STAŁY – ten pro­dukt będzie sta­le w naszej ofercie.