CORAL Ceramiczny świecznik trójramienny

46.90 

SKU: DA71962 Kategoria:

Opis

Od spodu trzy prak­tycz­ne pian­ko­we nóż­ki. Gru­bo­ścien­na cera­mi­ka z gład­ką, mato­wą glazurą.Element naszej kolek­cji pre­mium BALI CERAMICS.
Maks. wymia­ry: śred­ni­ca dol­na 10 cm, śred­ni­ca gór­na 17 cm, wyso­kość 22 cm.