6 szt. Odblaskowe zakreślacze dwustronne

14.90 

SKU: DA7166 Kategoria:

Opis

Wyko­rzy­stasz do zazna­cza­nia wybra­ne­go tek­stu. Sze­ro­kość śla­du 1 do 3 mm (z każ­dej stro­ny inny).Możesz je rów­nież wyko­rzy­stać jako kolo­ro­we fla­ma­stry do malo­wa­nia. Z jed­nej stro­ny każ­de­go­pi­sa­ka jest koń­ców­ka pła­ska, a z dru­giej szpi­cza­sta. Prak­tycz­ne dwa koń­ce na każ­dym zakreślaczu.