7‑elementowy zestaw do MANICURE

37.90 

SKU: DA71441 Kategoria:

Opis

Wymia­ry: 11 x 6 cm.
W skład zesta­wu wcho­dzą: pęse­ta, pil­nik do paznok­ci, obci­nacz do paznok­ci, obci­nacz do skó­rek, nożycz­ki i skro­bacz­ka (do czysz­cze­nia uszu), zamy­ka­ne etui.
Zasto­so­wa­nie: do paznok­ci u rąk, do paznok­ci u nóg. Mani­cu­re i pedi­cu­re w domo­wym zaciszu.Małe nożycz­ki wyj­ko­rzy­stasz rów­nież przy szy­ciu lub hafto­wa­niu. Pęse­ta wyrwie brwi i deli­kat­ne włosy.