5‑sekundowy MAXISEKATOR napędzany ciągnięciem, do siekania warzyw, owoców i ziół

56.90 

SKU: DA6455 Kategoria:

Opis

MAXISEKATOR do kro­je­nia /siekania, zie­lo­ny. W zesta­wie ze ścią­gacz­ką do łatwe­goi bez­piecz­ne­go usu­wa­nia posie­ka­nej żyw­no­ści z noży i miski.

 

Maxi­se­ka­tor kon­tro­lu­jesz gwał­to­wa­nym ruchem (pocią­ga­jąc i cofa­jąc) moc­ne­go i trwa­łe­go sznu­ra w pokry­wie (taki sam ruch jak pod­czas uru­cha­mia­nia piły łań­cu­cho­wej lub kosiarki).
IDEALNY DO PRZYGOTOWANIA SAŁAT (owo­co­wych i warzyw­nych) oraz PAST DO SMAROWANIA- stop­nio­wo posie­kaj skład­ni­ki i na koniec połącz z tym co lubisz (masło, twa­róg, majo­nez, jogurt …).

 Maks. obję­tość miski 800 ml, śred­ni­ca: 14 cm, wyso­kość: 14 cm, wyko­na­ne z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go i ostrych ostrzy ze sta­li nie­rdzew­nej. Anty­po­śli­zgo­we dno.