Dziadek do orzechów, 2 w 1

27.90 

SKU: DA6454 Kategoria:

Opis

Do wszyst­kich rodza­jów orze­chów i mig­da­łów, wyko­na­ny z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go i meta­lu, solid­na kon­struk­cja, 18 x 6 cm.