Plastikowe sitka do zlewu 3 szt.

7.49 

SKU: DA6125 Kategoria:

Opis

Dla zacho­wa­nia czy­ste­go odpły­wu- wyła­pie wło­sy i inne zanieczyszczenia.Całkowita śred­ni­ca 6 cm, gór­na śred­ni­ca czę­ści środ­ko­wej 3,5 cm.