SASANKA® mop płaski

71.49 

SKU: DA5947 Kategoria:

Opis

Nada­je się do: • zamia­ta­nia „na sucho”- wszyst­kie powierzch­nie, zbie­ra 15x wię­cej kurzu niż kla­sycz­na ścier­ka; • mycia okien dużych i dacho­wych, pły­tek na ścia­nach w łazien­ce i innych trud­no dostęp­nych miejsc; • czysz­cze­nia dużych, gład­kich powierzch­ni w ogro­dzie, np. bra­ma gara­żo­wa; • kla­sycz­ne­go mycia „na mokro” wszyst­kich powierzch­ni zmy­wal­nych; • usu­wa­nia pajęcznyn…
Zestaw zawiera:1 x meta­lo­wa rącz­ka tele­sko­po­wa z pla­sti­ko­wą platformą,1 x SASANKA nad­kład­ka tur­ku­so­wa,+ DARMOWA nad­kład­ka fuksja.
Wymia­ry mopa: 39 x 10 cm.