Obraz na płótnie, 40 x 40 cm

41.29 

SKU: DA5729 Kategoria:

Opis

Druk cyfro­wy na solid­nym płót­nie canvas przy­mo­co­wa­nym do moc­nej ramy MDF. Łatwe zawieszanie.
ZEN THE­RA­PY­Te obra­zy tema­tycz­ne są prze­zna­czo­ne dla miło­śni­ków wschod­niej filo­zo­fii, jogi, przyrody,duchowości i wewnętrz­nej har­mo­nii. Nada­je się do natu­ral­nych wnętrz.Upiększy tak­że śro­do­wi­sko salo­nów masa­żu, kosme­tycz­nych i fryzjerskich.