Uszczelka do klasycznego szybkowaru BIOPAN 24 cm, nie jest przeznaczona do COMBIVARu

27.90 

SKU: DA5040 Kategoria:

Opis

Nada­je się do szyb­ko­wa­rów rów­nież innych marek. Ta uszczel­ka może być sto­so­wa­na­tyl­ko do kla­sycz­nych szyb­ko­wa­rów, któ­re mie­li­śmy w ofer­cie w przeszłości.
Ta uszczel­ka nie może być uży­wa­na w urzą­dze­niu COMBIVAR.Tam uszczel­ka ta (w odnie­sie­niu do kon­struk­cji urzą­dze­nia) jest ina­czej ukształtowana.