Silkonowa forma do ciasta

46.90 

SKU: DA4860 Kategoria:

Opis

Sili­ko­no­wa for­ma do cia­sta­śred­ni­ca 24,5 cm, wyso­kość: 6,5 cm, tem­pe­ra­tu­ra użyt­ko­wa­nia do 220 ° C

 

Do wypie­ków na słod­ko i na sło­no (ciast­ka, cia­sta, spody …), do wyro­bu ciast gala­ret­ko­wych lub galaret …

SILIKON DO PIE­CZE­NIA­Głów­ną zale­tą sili­ko­no­wych form do pie­cze­nia jest to, że nie przy­pa­la­ją się, a potra­wę moż­na bar­dzo łatwo wyjąć, ponie­waż for­ma jest ela­stycz­na. Odpor­na od – 40 ° C do + 220 ° C.Przeznaczona do sto­so­wa­nia w kuchen­kach gazo­wych, elek­trycz­nych, mikro­fa­lo­wych i kom­bi­wa­rach. Nada­je się do lodów­ki, zamra­żar­ki i zmywarki.