3 szt. zestaw opasek do włosów, plastikowe

12.90 

SKU: DA4420 Kategoria:

Opis

3 szt. kom­plet opa­sek do wło­sów, od wewnętrz­nej stro­ny są deli­kat­ne grze­by­ki, dzię­ki któ­rym pięk­nie utrzy­mu­ją kształt wło­sów. Wyko­na­no z pla­sti­ku. Wymia­ry: sze­ro­ka opa­ska szer. 2,4 cm, wąska opa­ska szer. 1,2 cm, falo­wa­na opa­ska szer. 0,6 cm.

3 szt. OPASEK

dzię­ki wewnętrz­nym grze­by­kom pięk­nie trzy­ma­ją się na włosach
ele­ganc­ki doda­tek do twa­rzo­wej fryzury