Opaska do włosów z błyszczącego plastiku

7.49 

SKU: DA4241 Kategoria:

Opis

Opa­ska do wło­sów z błysz­czą­ce­go pla­sti­ku, od wewnątrz 2 deli­kat­ne grze­by­ki, dzię­ki któ­rym pięk­nie trzy­ma kształt wło­sów, sze­ro­kość: 1,2 cm.

OPASKA sze­ro­kość 1,2 cm

dzię­ki wewnętrz­nym grze­by­kom pięk­nie trzy­ma się na włosach
ele­ganc­ki doda­tek do twa­rzo­wej fryzury