Dziecięca szczoteczka do zębów GoEco® BAMBOO z bambusa, z bardzo miękkim włosiem

9.09 

SKU: DA33601 Kategoria:

Opis

Szczo­tecz­ka ma bar­dzo mięk­kie wło­sie, któ­re jest deli­kat­ne dla dzie­cię­cych zębów i dzią­seł. Dosko­na­le łączy w sobie naj­lep­sze wła­ści­wo­ści zdro­wot­ne szczo­tecz­ki do zębów z dba­ło­ścią o środowisko.