Uniwersalna obieraczka z poprzecznym gładkim ostrzem

10.49 

SKU: DA33201 Kategoria:

Opis

Uni­wer­sal­na obie­racz­ka z poprzecz­nym gład­kim ostrzem. Połą­cze­nie pla­sti­ku i sta­li nie­rdzew­nej. Dłu­gość 13 x szer. 7 cm, ostrze 5 cm.

GŁADKIE OSTRZE do pro­ste­go kla­sycz­ne­go obie­ra­nia owo­ców oraz warzyw (ziem­nia­ki, ogór­ki, cuki­nia, jabłka…)