12 szt. artystyczne kredki najwyższej jakości, ARTISTIC

22.68 

SKU: DA32791 Kategoria:

Opis

12 szt. zestaw arty­stycz­nych kre­dek naj­wyż­szej jako­ści, sze­ścio­kąt­ne, 12 odcie­ni. Śred­ni­ca kred­ki ok. 7 mm, dłu­gość 17, 5 cm.

Pięk­ne i peł­ne odcie­nie kolo­ro­wych pigmentów.

 CIESZ SIĘ ZABAWĄ & KREATYWNOŚCIĄ!

kred­ki lek­ko suną po papie­rze, łatwo się mie­sza, nakła­da war­stwy i cieniuje
do pięk­nych rysun­ków, nie­sa­mo­wi­tych obra­zów i wyjąt­ko­wych  mandali

PIĘKNIE NASYCONE I JASNE BARWY!

 

12 róż­nych odcieni

 
 
 
Do per­fek­cyj­ne­go stru­ga­nia kre­dek wyko­rzy­staj nasze tem­pe­rów­ki DA29211, DA32811, DA32812, DA32813.