2 szt. napinacz do koszul z klipsami zaciskowymi

22.68 

SKU: DA32491 Kategoria:

Opis

2 szt. napi­nacz do koszul z klip­sa­mi zaci­sko­wy­mi. Mate­riał guma, pla­stik i eko­skó­ra. Regu­lo­wa­ny obwód ok. 34 – maks. 44 cm (w sta­nie nienapiętym).

Koszu­la ani drgnie! I nie wyj­dzie Ci ze spodni. 😉

2 szt. napi­nacz koszuli

Regu­lo­wa­na dłu­gość pasków zapew­ni, że ​​koszu­la nie poru­sza się i nie musisz jej sta­le wyrównywać.
Napi­nacz mocu­je się na nogę oraz trzy gum­ki, zapi­na się za brze­gi koszu­li. Paski utrzy­mu­ją koszu­lę na miej­scu, a Ty będziesz wyglą­dać schlud­nie przez cały dzień.
Odpo­wied­nie dla męż­czyzn i kobiet, któ­rzy muszą nosić w pra­cy koszu­lę i codzien­nie bory­ka­ją się z fak­tem, że muszą ją sta­le wkła­dać go do spodni.