62 cm trzypiętrowa narożna półka/regał do łazienki

112.99 

SKU: DA32331 Kategoria:

Opis

Trzy­pię­tro­wa naroż­na półka/regał do łazien­ki, z kub­kiem na szczo­tecz­ki i pastę, w dol­nej czę­ści naroż­na szu­fla­da na dro­bia­zgi. Wyko­na­no z solid­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: szer. 33 x gł. 24 x wys. 58 cm (z kubecz­kiem 62 cm).

 

Wyko­rzy­stasz do upo­rząd­ko­wa­nia rze­czy w łazien­ce, na szczo­tecz­ki, pasty, kosme­ty­ki, szam­po­ny, mydła, żele pod prysznic…