Cedzak z podwójnym sitem ze stali nierdzewnej

24.29 

SKU: DA31531 Kategoria:

Opis

Cedzak z podwój­nym sitem ze sta­li nie­rdzew­nej, uchwy­tem i drew­nia­ną rącz­ką dla pro­stej mani­pu­la­cji. Śred­ni­ca 21 cm, dłu­gość 48,5 cm.

Śred­ni­ca 21 cm:

podwój­ne sito do deli­kat­ne­go odce­dza­nia potraw
drew­nia­na ręko­jeść dla kom­for­to­wej mani­pu­la­cji bez poparzenia
zasto­su­jesz do dokład­ne­go odce­dza­nia zup, drob­ne­go prze­cie­ra­nia sosó­wal­bo jako duże sit­ko do syp­kiej żyw­no­ści, cukru, kakao itd.