47 cm nierdzewny wałek do ciasta, professional

94.90 

SKU: DA31431 Kategoria:

Opis

47 cm wałek do cia­sta w cało­ści ze sta­li nie­rdzew­nej, dłu­gość 47 cm, śred­ni­ca 5 cm, dłu­gość powierzch­ni wał­ko­wa­nia 25 cm. 

Masyw­na konstrukcja

Prze­zna­czo­no dla pro­fe­sjo­na­li­stów i kucha­rzy amatorów.
solid­ne cał­kiem nie­rdzew­ne wyko­na­nie błysz­czą­cej stali