Nierdzewny lejek z uchwytem do zawieszania

18.90 

SKU: DA31412 Kategoria:

Opis

Lejek z uchwy­tem do zawie­sza­nia ze sta­li nierdzewnej.Wymiary: śred­ni­ca 13,5 cm, wyso­kość 13,5 cm.

 

Ide­al­ny do prze­le­wa­nia np. domo­wych syro­pów, likie­rów, mle­ka, pod­czas kon­ser­wo­wa­nia owo­ców, paste­ry­za­cji warzyw, napeł­nia­nia wszyst­kich bute­lek i termosów.
STAL NIERDZEWNA = tak­że na gorą­cą zawartość