PIEROGATOR, nierdzewna forma do nadziewania pierożków

24.29 

SKU: DA31391 Kategoria:

Opis

PIEROGATOR, nie­rdzew­na for­ma do nadzie­wa­nia pierożków.Wymiary roz­ło­żo­ne­go: śred­ni­ca 9,5 cm, wys. 2 cm (wyso­kość zamknię­te­go 4 cm).

 

Zasto­su­jesz do pie­roż­ków z cia­sta fran­cu­skie­go i ziem­nia­cza­ne­go napeł­nia­nych mar­mo­la­dą, cze­ko­la­dą oraz mię­sem mie­lo­nym, do ory­gi­nal­nych wło­skich ravio­li, mię­snych i słod­kich pie­ro­gów oraz nadzie­wa­nych pączków.
masyw­ne nie­rdzew­ne wyko­na­nie z błysz­czą­cej stali

Kra­wę­dzie pie­roż­ków pole­ca­my posma­ro­wać wodą lub roz­mą­co­nym jaj­kiem, żeby dobrze się trzymały.