Wałkowy nierdzewny MIĘSODŹGACZ/tenderizer do mięsa

31.89 

SKU: DA31381 Kategoria:

Opis

Rol­ko­wy MIĘSODŹGACZ/tenderizer do mię­sa, ze sta­li nie­rdzew­nej. Dłu­gość 20 cm, śred­ni­ca wał­ka 4 cm.

MIĘSODŹGACZ zamiast tłucz­ka do mię­sa jest lep­szy i skuteczniejszy.

MIĘSODŹGACZ/TENDERIZER

albo “zmięk­czacz“ mięs słu­ży do skru­sze­nia struk­tu­ry mięsa!
Ostre kol­ce naci­na­ją i skra­ca­ją włók­na mię­sa = rezul­ta­tem jest kru­che oraz soczy­ste mięso.
wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie ze szczot­ko­wa­nej i błysz­czą­cej sta­li nierdzewnej