320 ml nierdzewna cukierniczka z łyżeczką i wieczkiem

37.90 

SKU: DA31351 Kategoria:

Opis

320 ml NIERDZEWNA CUKIERNICA z łyżecz­ką i wiecz­kiem, połą­cze­nie szczot­ko­wa­nej oraz pole­ro­wa­nej sta­li nie­rdzew­nej. Śred­ni­ca 8 cm, wyso­kość 9,5 cm (z pokryw­ką 13 cm), dłu­gość łyżecz­ki 12,5 cm.

Cukier­nicz­ka 320 ml

o pro­stym nowo­cze­snym designie
z łyżecz­ką oraz pokrywką
masyw­ne wyko­na­nie cał­ko­wi­cie ze szczot­ko­wa­nej i błysz­czą­cej sta­li nierdzewnej