Duża stylowa torba plastikowa z silikonowymi uchwytami

75.90 

SKU: DA31111 Kategoria:

Opis

Duża sty­lo­wa tor­ba pla­sti­ko­wa z sili­ko­no­wy­mi odpi­na­ny­mi uchwytami.Wymiary ok.: 41 x 26 x 26 cm (z usza­mi 44 cm). Pojem­ność ok. 20 L

 

Wyko­rzy­stasz ją na zaku­py, na pla­żę, do prze­no­sze­nia sma­ko­ły­ków na pik­nik, impre­zę w ogro­dzie, w domu do prze­cho­wy­wa­nia np. kłęb­ków i dru­tów do dzier­ga­nia, cza­so­pism i innych rzeczy.
Siat­ka jest łatwo zmy­wal­na więc nie musisz bać się wkła­dać do nie­go brud­nej żyw­no­ści i róż­nych rzeczy.