Regał/szafka OPENING REGAL z zamykanymi półkami

228.53 

SKU: DA31061 Kategoria:

Opis

Regał/szafka z pół­ka­mi, wyko­na­no z solid­ne­go pla­sti­ku, 2 pół­ki. Wymia­ry: 30 x 40 cm x wyso­kość 62 cm.

Każ­dą pół­kę moż­na zamknąć dzię­ki zasu­wa­nej pokry­wie na zawiasach.

OPENING REGAL

Wyko­rzy­stasz w łazien­ce, kuch­ni, salo­nie, poko­ju dzie­cię­cym i gabi­ne­cie… na przy­bo­ry toa­le­to­we, żyw­ność, gaze­ty i cza­so­pi­sma, zabaw­ki oraz inne rze­czy w domu.