Wyściełane legowisko z delikatnego materiału LAGOON VELVET

122.59 

SKU: DA30892 Kategoria:

Opis

DUŻE śred­ni­ca 80 cm (!!!)

WYŚCIEŁANE LEGOWISKO dla domo­we­go zwier­zacz­ka, wyko­na­no z bar­dzo deli­kat­ne­go mate­ria­łu lago­on velvet z dłu­gim wło­siem, od spodu anty­po­śli­zgo­wa tkanina.

EKSTRA MIĘKKIEDELIKATNEDOTYKU!

 

 
Śred­ni­ca ok. 80 cm

z bar­dzo deli­kat­ne­go mate­ria­łu LAGOON VELVET z dłu­gim włosiem
cudow­nie mię­ciut­kie, dzię­ki wypeł­nie­niu z włókna.

Te mię­ciut­kie lego­wi­ska poko­cha każ­dy pie­sek, któ­ry lubi wygodę.

 

 

od spodu anty­po­śli­zgo­wy materiał