LEKOWNIK/ WITAMINOWNIK, pojemnik na leki i witaminy, z bambusowej włókniny oraz zboża

24.29 

SKU: DA30771 Kategoria:

Opis

LEKOWNIK/ WITAMINOWNIK pojem­nik na leki i wita­mi­ny, z bam­bu­so­wej włók­ni­ny oraz zbo­ża, mniej­sza pro­por­cja pla­sti­ku. Wymia­ry: 13 x 5,5 x 3 cm.

 

Wyj­mo­wa­na część wewnętrz­na podzie­lo­na jest na 5 prze­gró­dek (3 duże i 2 prze­dzie­lo­ne na dwie mniej­sze części).
Leki czy wita­mi­ny będziesz mieć przej­rzy­ście podzie­lo­ne w podró­ży i na urlopie.

Zawie­ra dużą ilość włók­ni­ny bam­bu­so­wej i zboża.