SZCZOTKA do powierzchni gładkich i naczyń, “dożywotnia”, GoEco®

18.90 

SKU: DA30431 Kategoria:

Opis

SZCZOTKA do gład­kich powierzch­ni oraz naczyń, owal­na, dłu­gość 24 cm.

Ponad­cza­so­we połą­cze­nie sili­ko­nu, solid­ne­go pla­sti­ku i metalu.

 

Wyko­rzy­stasz w kuch­ni do naczyń, garn­ków i bryt­fa­nek… ale tak­że w innych miej­scach w domu przy czysz­cze­niu trud­no dostęp­nych miejsc.

 

 

Na koń­cu prak­tycz­na ścią­gacz­ka do usu­wa­nia grub­szych zabrudzeń.