Wielofunkcyjny kalkulator bambusowy z dużym wyświetlaczem

186.79 

SKU: DA29441 Kategoria:

Opis

Wie­lo­funk­cyj­ny kal­ku­la­tor bam­bu­so­wy z dużym wyświe­tla­czem (do 12 cyfr)i 29 duży­mi kla­wi­sza­mi, podwój­ne zasi­la­nie (panel sło­necz­ny + zin­te­gro­wa­na bateria),automatyczne wyłą­cza­nie po 6 minu­tach bezczynności.Wymiary: 13 x 17 cm, 3,5 cm. 

Napraw­dę duży wyświe­tlacz = do 12 cyfr!

 

 

12 cyfr
29 dużych klawiszy
auto­ma­tycz­ne wyłą­cza­nie po 6 minu­tach bezczynności