34 cm Elegancki organizer z bambusowym uchwytem

46.90 

SKU: DA29322 Kategoria:

Opis

Ele­ganc­ki orga­ni­zer z bam­bu­so­wym uchwy­tem­dla łatwe­go wysu­wa­nia. Mate­riał połą­cze­nie pla­sti­ku i bambusa.17 x 34 x 15 cm.

 

Wyko­rzy­stasz na drob­ną odzież, bie­li­znę, skar­pet­ki, chu­s­ty, na środ­ki czy­sto­ści i kosme­ty­ki, arty­ku­ły dzie­wiar­skie oraz kra­wiec­kie, zabaw­ki czy kloc­ki, ale tak­że w kuchni…