2 L ręczny ciśnieniowy opryskiwacz/ rozpylacz CIŚNIENIOTRYSK

46.90 

SKU: DA28821 Kategoria:

Opis

2 L ręcz­ny ciśnie­nio­wy opryskiwacz/ roz­py­lacz, ze ska­lą pomia­ro­wą 0,5 – 2 L,ergonomiczny uchwyt, zawór bez­pie­czeń­stwa do uwol­nie­nia ciśnie­nia, ręcz­na pom­pa ciśnieniowa,regulowana dysza do mgieł­ki i stru­mie­nia wody. Wymia­ry: 25 x 12,5 x 33 cm.

Sze­ro­kie zasto­so­wa­nie dla ogrod­nik­tów do opry­sku drzew, traw­ni­ka, owo­ców, warzyw, nada­je się też do powierzch­nio­wej dezyn­fek­cji pomieszczeń.

 

ŁATWY W UŻYCIU! ZAKRĘĆ szyj­kę spry­ski­wa­cza i za pomo­cą pomp­ki wytwórz CIŚNIENIE- moż­li­wość regu­la­cji rozpylania
Wyko­rzy­stasz na opry­ski ogro­do­we, nawo­zy, wodę i inne płyny…

IDEALNY DO ZRASZANIA ROŚLIN!