KUCHENNY ODPADKOWNIK XL, wiszący kosz na śmieci na drzwiczki

27.90 

SKU: DA28771 Kategoria:

Opis

Zawie­sza­ny kosz na odpa­dy na drzwicz­ki mebli kuchen­nychz prak­tycz­ną szpa­chel­ką do łatwe­go zbie­ra­nia resz­tek jedzenia,np. pod­czas kro­je­nia i obierania.

łatwo powie­sisz na drzwiach mebli
pod­czas kro­je­nia lub obie­ra­nia reszt­ki żyw­no­ści nie będą już spa­dać na ziemię
moż­na je prak­tycz­nie zgar­niać za pomo­cą szpa­tuł­ki do zawie­szo­nej szuflady

Wyko­na­no z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, obję­tość ok. 6 600 ml.Wymiary: 30,5 x 17,5 x 24,5 cm.