Szufelka i miotełka z rączką z drewna bukowego NATURAL LOOK

46.90 

SKU: DA28701 Kategoria:

Opis

Szu­fel­ka z mio­teł­ką z rącz­ką wyko­na­ną z drew­na buko­we­go, w gór­nej czę­ści szu­fel­ki­prak­tycz­ne ząb­ki do oczysz­cze­nia zmiot­ki oraz otwór do zawie­sze­nia. Wymia­ry: 22,5 x 32 x 5 cm.

 

 

Zmiot­kę moż­na łatwo umie­ścić w szufelce.
W gór­nej czę­ści szu­fel­ki ząb­ki do oczysz­cze­nia zmiotki.