Metalowy druciak do naczyń z praktycznym uchwytem NATURAL LOOK

18.90 

SKU: DA28691 Kategoria:

Opis

Meta­lo­wy dru­ciak do naczyń z prak­tycz­nym uchwy­tem z drew­na buko­we­go­dla łatwej mani­pu­la­cji. Mate­riał: połą­cze­nie drew­na, pla­sti­ku i metalu.Długość 32 cm, śred­ni­ca dru­cia­ka 9 cm.

 

 

Łatwo usu­niesz tłuszcz, gru­be zanie­czysz­cze­nia i przy­pa­le­nia z trud­no dostęp­nych miejsc.
Świet­nie nada­je się też do czysz­cze­nia gril­lów ogrodowych.