Ociekacz do naczyń z rynną

65.79 

SKU: DA28671 Kategoria:

Opis

Ocie­kacz do naczyń z ryn­ną, wewnątrz z wyj­mo­wa­ną wkład­ką na talerze,uchwytem na sztuć­ce i gąb­ką. Wyko­na­no z trwa­łe­go pla­sti­ku. Wymia­ry: 39 x 19,5 x 14 cm,uchwyt na sztuć­ce śred­ni­ca 8,5 x wys. 8,5 cm, gąb­ka 11,5 x 7,5 cm.

prak­tycz­ny ocie­kacz z odpły­wem, któ­ry możesz usta­wić w zależ­no­ści od potrzeby
woda z umy­tych naczyń ście­ka więc bez­po­śred­nio do zlewu

 

wewnątrz z wyj­mo­wa­ną wkład­ką na tale­rze, uchwy­tem na sztuć­ce + dodat­ko­wo duża gąb­ka do naczyń
zmien­ne umiej­sco­wie­nie pojem­ni­ka na sztućce