STOJAK/ OCIEKACZ na przybory kuchenne i sztućce

37.90 

SKU: DA28532 Kategoria:

Opis

STOJAK/ OCIEKACZ na przy­bo­ry kuchen­ne i sztuć­ce z wyj­mo­wa­ną wkład­ką wewnętrz­ną­o­raz miską do wyle­wa­nia. Wyko­na­no z moc­ne­go, wytrzy­ma­łe­go plastiku.Średnica 12 cm, wys. 18,5 cm.

 

wyko­rzy­stasz nie tyl­ko do odcie­ka­nia sztuć­ców i przy­bo­rów kuchen­nych, ale tak­że do ich odkła­da­nia czy serwowania
w środ­ku wyj­mo­wa­na wkład­ka wewnętrz­na dla łatwe­go czysz­cze­nia i miska ście­ko­wa do odpro­wa­dza­nia wody