4000 ml nierdzewna głęboka misa do serwowania

56.90 

SKU: DA27982 Kategoria:

Opis

Głe­bo­ka miska do ser­wo­wa­nia z prak­tycz­ną miarką.Objętość 4000 ml, śred­ni­ca 23,5 cm x wys. 13 cm.

 

Misa do ser­wo­wa­nia 4000 ml

prak­tycz­na nie­rdzew­na miska do ser­wo­wa­nia sała­tek, owo­ców, warzyw…
napraw­dę duża, super do poda­wa­nia dużej ilo­ści sałatki
wewnątrz prak­tycz­na ska­la pomiarowa
masyw­na nie­rdzew­na kon­struk­cja ze szczot­ko­wa­nej i błysz­czą­cej stali