1600 ml nierdzewna głęboka misa do serwowania

37.90 

SKU: DA27981 Kategoria:

Opis

Głe­bo­ka miska do ser­wo­wa­nia z prak­tycz­ną miarką.Objętość 1600 ml, śred­ni­ca 17,5 cm x wys. 9,5 cm.

 

Misa do ser­wo­wa­nia 1600 ml

prak­tycz­na nie­rdzew­na miska do ser­wo­wa­nia sała­tek, owo­ców, warzyw…
napraw­dę duża, super do poda­wa­nia dużej ilo­ści sałatki
wewnątrz prak­tycz­na ska­la pomiarowa
masyw­na nie­rdzew­na kon­struk­cja ze szczot­ko­wa­nej i błysz­czą­cej stali