Nierdzewny moździerz do ziół i przypraw

75.90 

SKU: DA27961 Kategoria:

Opis

Duży moź­dzierz z tłucz­kiem do przy­go­to­wa­nia świe­żych przypraw.Wymiary: śred­ni­ca 10 cm x wys. 8,5 cm, tłu­czek 13 cm.

Duży moź­dzierz z tłuczkiem

Ide­al­ny do ziół (bazy­lia, roz­ma­ryn, ore­ga­no, pie­trusz­ka…), przy­praw (kmin, pieprz, zie­le angiel­skie, anyż…)
W moź­dzie­rzu tym możesz łatwo przy­go­to­wać mary­na­ty i róż­ne mie­szan­ki sma­ko­we- wszyst­ko roz­gnia­ta­my i stop­nio­wo doda­je­my też płyn­ne skład­ni­ki, co pięk­nie uwol­ni aro­mat składników…
Moź­dzierz „na całe życie“ jest nie­zbęd­nym pomoc­ni­kiem każ­de­go smakosza.