50 cm SAMONAWADNIAJĄCA BALKONÓWKA z wyjmowanym samopodlewającym dnem

31.89 

SKU: DA27751 Kategoria:

Opis

SAMONAWADNIAJĄCA BALKONÓWKA z wyj­mo­wa­nym samo­po­dle­wa­ją­cym dnem,w dol­nej czę­ści zawór spu­sto­wy, z wytrzy­ma­łe­go plastiku.
Wymia­ry: 50 x 17 x 16,5 cm.

DLA PIĘKNYCH ROŚLIN BEZ OBAW!”

 

odpo­wied­nia na wszyst­kie rodza­je roślin
w zesta­wie jest wewnętrz­ny wyj­mo­wa­ny ruszt
korek spu­sto­wy w spodniej czę­ści donicz­ki• do wewnętrz­ne­go użyt­ku szczel­nie zamkniesz• do zewnętrz­ne­go użyt­ku wyj­miesz korek, aby nad­miar wody mógł auto­ma­tycz­nie wyciekać

 

 

czę­ścią donicz­ki jest samo­na­wad­nia­ją­ce DNO