Wymienna głowica / okrągła szczotka bambusowa z włosiem z włókna sizalowego

7.49 

SKU: DA27316 Kategoria:

Opis

Wymien­na gło­wi­ca / okrą­gła szczot­ka bam­bu­so­wa z wło­siem z włók­na sizalowego.Średnica ok. 4,5 cm (wło­sia 5 cm), wyso­kość 4 cm.

Moż­na uży­wać też osobno.

 

Dzię­ki wymien­nej gło­wi­cy nie musisz kupo­wać zawsze nowej szczotki.